Bến Tre xây dựng chiến lược phát triển kinh tế gắn với quy hoạch vùng

(PLVN) – Xác định quy hoạch tỉnh không tách rời quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre đã tập trung nhiều nội dung cốt lõi về không gian phát triển, thị trường và nguồn lực. Từ đó tạo ra bản quy hoạch tốt gắn với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.

Bến Tre có lợi thế gần các trung tâm kinh tế chính, động lực của khu vực, có tiềm năng lớn về kinh tế biển, hành lang mở ven biển kết nối các tỉnh ven biển phía Đông, nhất là từ TP Hồ Chí Minh về ĐBSCL. Do đó trong triển khai công tác quy hoạch tỉnh, Bến Tre đã định dạng và khai thác triệt để thế mạnh của địa phương, xác định phát triển về hướng Đông. Đây được xem là tư duy mang tính đột phá, khai thác và phát huy triệt để những tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển của ba huyện ven biển (Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú).

Các ngành kinh tế biển như nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng mới, đô thị biển, du lịch, hạ tầng logistic biển… được tập trung đẩy mạnh. Bến Tre đặc biệt nhấn mạnh đến trụ cột nâng cao giá trị nông nghiệp và thị trường, công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống qua phát triển đô thị.

Trên cơ sở tầm nhìn chiến lược của tỉnh, Bến Tre đã tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm lập quy hoạch tỉnh. Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác khảo sát, phân tích, đánh giá và xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn của tỉnh. Đề xuất sơ bộ về tầm nhìn phát triển đến năm 2050, xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 với 4 trụ cột và 8 nhóm giải pháp. Đề xuất quan điểm, mục tiêu phát triển; xác định không gian, phương án phát triển cho các hợp phần.

Dự kiến, đến cuối tháng 11/2021, Bến Tre sẽ hoàn thành dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Sau đó, tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bổ sung theo báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh Bến Tre gắn với quy hoạch chung của vùng ĐBSCL, Chủ tịch UBND Bến Tre Trần Ngọc Tam đã đề xuất lên Chính phủ đưa việc xây dựng một trường đại học quy mô cấp vùng trực thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vào quy hoạch vùng.

Về hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng đề nghị đưa vào quy hoạch xây dựng cầu Đình Khao nối tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long để thay thế phà hiện hữu nhằm kết nối giao thông trên tuyến quốc lộ 57. Đồng thời, đề nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét ban hành một nghị quyết đặc thù về cơ chế, chính sách cho vùng ĐBSCL.

Bến Tre định hướng quy hoạch tỉnh không tách rời quy hoạch vùng, nhất là những lĩnh vực, chương trình liên quan đến phát triển cả vùng. Nghiên cứu kỹ tuyến hành lang kinh tế ven biển nối từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh ĐBSCL. Xác định phát triển đô thị gắn với hệ thống đô thị quốc gia, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tạo động lực cho tăng cường kinh tế của vùng và địa phương…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phát triển đô thị tỉnh, nhất là giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030, thời gian tới Bến Tre cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị. Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về việc xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bến Tre, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong thực hiện. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, có tầm nhìn dài hạn, theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; thích ứng biến đổi khí hậu,bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, phù hợp với mục tiêu nâng cấp đô thị. Thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở đô thị. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Chú trọng thu hút, đào tạo, tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch, quản lý và xây dựng đô thị theo hướng thông minh, hiện đại.

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, việc tạo ra bản quy hoạch tốt gắn với quy hoạch vùng ĐBSCL, đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Do đó, Bến Tre cần phát huy tinh thần năng động, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bạch Dương
https://baophapluat.vn/ben-tre-xay-dung-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-gan-voi-quy-hoach-vung-post421434.html

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now ButtonGỌI NHÂN VIÊN NGAY!